Betonske cevi

Prefabricirane betonske cevi se uporabljajo za odvodnjavanje površinskih voda in izdelavo cevnih prepustov, kjer ni zahtevana vodotesnost cevovoda.

Betonske cevi, ki so predstavljene na tej strani se lahko uporabljajo za odvodnjavanje površinskih voda in za izdelavo cevnih prepustov, kjer ni zahtevana vodotesnost cevovoda. Možno jih je uporabiti tudi za izgradnjo betonskih jaškov in greznic.

V kolikor se odločite za uporabo betonskih cevi pri izgradnji greznic, je potrebno zagotoviti vodotesnost na podlagi in spojih.

Posamezne betonske cevi ustrezajo standardom glede vodotesnosti.

Navodila in opozorila

CEV Ø 30
Teža: 125kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 30cm
Debelina stene cevi: 4cm
CEV Ø 40
Teža: 170kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 40cm
Debelina stene cevi: 4,5cm
CEV Ø 50
Teža: 230kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 50cm
Debelina stene cevi: 5cm
CEV Ø 60
Teža: 330kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 60cm
Debelina stene cevi: 6cm
CEV Ø 80
Teža: 530kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 80cm
Debelina stene cevi: 7,5cm
CEV Ø 100
Teža: 765kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 100cm
Debelina stene cevi: 9cm
CEV Ø 120
Teža: 1100kg
Dolžina: 1m
Notranji premer: 120cm
Debelina stene cevi: 11cm